Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 12 documents
JULIÀ BOHIGAS CANADELL > Activitat professional i econòmica > Activitat docent > Expedients personals
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-135 DIPLOMA DE LES ESCOLES PARROQUIALS DE SANTA ANNA DE BARCELONA CONFORME L'ALUMNE JOSEP TARRATS HA SUPERAT SATISFACTÒRIAMENT ELS EXÀMENS. SIGNAT PEL DIRECTOR DEL CENTRE, JULIÀ BOHIGAS 1894
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0075]
 
AMSFG540-42-T2-136 LLIBRE DIARI DE COMPTABILITAT MERCANTIL D'ANTONI CALZADA. PROBABLEMENT ES TRACTA D'UN LLIBRE D'EXERCICIS RELACIONAT AMB ESTUDIS DE TENIDORIA DE LLIBRES IMPARTITS PEL SR. BOHIGAS 1904
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0155]
 
AMSFG540-42-T2-137 LLIBRE DIARI DE COMPTABILITAT MERCANTIL DE JAUME MARCA. PROBABLEMENT ES TRACTA D'UN LLIBRE D'EXERCICIS RELACIONAT AMB ESTUDIS DE TENIDORIA DE LLIBRES IMPARTITS PEL SR. BOHIGAS 1895
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0150]
 
AMSFG540-42-T2-138 LLIBRE DIARI DE COMPTABILITAT MERCANTIL D'ENRIC POU. PROBABLEMENT ES TRACTA D'UN LLIBRE D'EXERCICIS RELACIONAT AMB ESTUDIS DE TENIDORIA DE LLIBRES IMPARTITS PEL SR. BOHIGAS 1906
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0156]
 
AMSFG540-42-T2-139 LLIBRE DIARI I APUNTS DE COMPTABILITAT MERCANTIL DE J. BLANCH VENDRELL. PROBABLEMENT ES TRACTA D'UN LLIBRE D'EXERCICIS RELACIONAT AMB ESTUDIS DE TENIDORIA DE LLIBRES IMPARTITS PEL SR. BOHIGAS 1904 / 1907
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0153]
 
 1  2  3
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya