Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 8 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Constitució i govern > Estatuts i reglaments
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-1 ADEQUACIÓ DEL REGLAMENT O ESTATUTS DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA A LES DIRECTRIUS ESTABLERTES PER LA NOVA LLEI D'ASSOCIACIONS PROMULGADA PER L'ESTAT 1965 - 1967
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0153]. INCLOU EXEMPLARS DEL REGLAMENT ANTIC I DE LA NOVA VERSIÓ, RELACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA, LLISTA DE SOCIS I CORRESPONDÈNCIA AMB EL GESTOR ADMINISTRATIU ENCARREGAT DE L'ADEQUACIÓ
 
AMSFG540-50-T2-2 ANOTACIONS I PROPOSTES PER A LA MODIFICACIÓ, EN ALGUN DELS SEUS ARTICLES, DELS ESTATUTS DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1976
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0439]
 
AMSFG540-50-T2-4 CERTIFICATS DE L'APROVACIÓ EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE DIVERSES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL REGLAMENT (ESTATUTS) DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1895 / 1905
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0015]
 
AMSFG540-50-T2-5 ESTATUTS DE LA SOCIETAT NOU CASINO LA CONSTÀNCIA. APROVATS PER ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS EL 2 DE DESEMBRE DE 1965 1965 - 1966
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0407]
 
AMSFG540-50-T2-6 ESTATUTS DE LA SOCIETAT NOU CASINO LA CONSTÀNCIA. APROVATS PER L'ASSEMBLEA DE SOCIS EL 16 DE DESEMBRE DE 2000 2000
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0155]. HI HA TRES EXEMPLARS
 
 1  2
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya