Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 10 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Constitució i govern > Direcció i gerència
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-51 ACCIONS JUDICIALS EN RELACIÓ A LA RESPONSABILITAT I A LA INDEMNITZACIÓ PER LA MORT D'UN MÚSIC EN ACCIDENT LABORAL L'ANY 1958, DURANT EL VIATGE DE RETORN EN AUTOMÒBIL AL SEU MUNICIPI DESPRÉS D'HAVER ACTUAT AL CASINO 1959 - 1962
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0277]
 
AMSFG540-50-T2-52 ACTA D'ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ I D'ALGUNS OBJECTES DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA EFECTUADA PELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN, AMB MOTIU DE LA SEVA DIMISSIÓ, A FAVOR DELS SOCIS QUE INTEGREN LA JUNTA QUALIFICADORA 1903, abril, 3
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0024]. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOSEP LLORET GARRIGOSA, NOTARI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
 
AMSFG540-50-T2-53 AUTORITZACIÓ DE TABACALERA AL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA PER A LA VENDA DE TABAC A LES INSTAL·LACIONS DE L'ENTITAT. INCOACIÓ D'EXPEDIENT D'INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA PER CONTRABAN COMÈS PER UN DELS EMPLEATS DE LA CONSERGERIA 1966 / 1969
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0440]
 
AMSFG540-50-T2-54 AUTORITZACIONS MUNICIPALS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA CONCEDIDES AL CASINO LA CONSTÀNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA TERRASSA D'ESTIU 1976 / 1988
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0311]
 
AMSFG540-50-T2-55 BUTLLETES DE SOCIS DEL CASINO SOL·LICITANT A LA JUNTA DE GOVERN QUE ELS FACILITI, A FAVOR DE PERSONES QUE NO SÓN SÒCIES, UNA INVITACIÓ PER A LES FESTES QUE CELEBRA L'ENTITAT 1943
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0319]. CADA BUTLLETA CONTÉ EL NOM DEL SOCI SOL·LICITANT, I EL NOM I ADREÇA DE LA PERSONA QUE NO ÉS SÒCIA I PER A LA QUAL ES DEMANA L'ENTRADA
 
 1  2
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya