Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 20 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Comptabilitat > Crèdit i endeutament
Pàgina 1/4

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-355 CARTA DE LA DIRECCIÓ DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS COMUNICANT AL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA LA IMPOSSIBILITAT DE CONCEDIR UNA MORATÒRIA EN EL RETORN D'UN PRÉSTEC CONCEDIT A L'ESMENTADA ENTITAT 1937, novembre, 25
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0406]
 
AMSFG540-50-T2-357 CARTA DE PAGAMENT CONFORME LA SECCIÓ ESPECIAL DEL RETIRO OBRERO DE LA CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE BARCELONA HA REBUT 26.000 PTES DE LA SOCIETAT NOU CASINO LA CONSTÀNCIA EN CONCEPTE DEL MATEIX IMPORT QUE LI PRESTÀ L'ANY 1926 1928, setembre, 28
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0082]. HI HA DOS EXEMPLARS DEL DOCUMENT ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT MANUEL PINEDA A LA NOTARIA D'ANTONIO GALLARDO MARTÍNEZ, A BARCELONA
 
AMSFG540-50-T2-359 CARTA DE PAGAMENT DE 140.000 PTES SIGNADA PER L'INSTITUT NACIONAL DE PREVISIÓ A FAVOR DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA, CORRESPONENTS A LA MATEIXA QUANTITAT QUE LI PRESTÀ LA CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE BARCELONA L'ANY 1928 1950, juny, 24 / agost, 26
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0084]. L'INSTITUT NACIONAL DE PREVISIÓ ACTUA COM A ENTITAT SUBROGADA DE LA SECCIÓ ESPECIAL DEL RETIRO OBRERO DE LA CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE BARCELONA. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT RAMÓN HERRÁN TORRIENTE, NO ...
 
AMSFG540-50-T2-360 CARTA DE PAGAMENT DE 30.000 PTES I CANCEL·LACIÓ D'HIPOTECA SIGNADA PER ESTEVE FIGUERAS ALEGRÍ, COMERCIANT DE SANT FELIU, A FAVOR DEL CASINO, EN CORRESPONDÈNCIA A LA MATEIXA QUANTITAT PRESTADA PEL DIT FIGUERAS A AQUESTA ENTITAT L'ANY 1949 1959, gener, 20
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0038]. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT CARLOS VALCARCE TRIBALDOS, NOTARI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
 
AMSFG540-50-T2-361 CARTA DE PAGAMENT SIGNADA PELS GERMANS JOAN, FRANCESC I AURORA BOSCH BARCELÓ CONFORME HAN REBUT 20.000 PTES DE LA SOCIETAT NOU CASINO LA CONSTÀNCIA CORRESPONENTS AL MATEIX IMPORT QUE MARIA BUICELS MAIMÍ PRESTÀ A L'ENTITAT L'ANY 1900 1926, desembre, 10
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0080]. JOAN COSP, EMPLEAT, FRANCESC COSP, FERROVIARI, I AURORA COSP ACTUEN COM A HEREUS DE MARIA BUICELS MAIMÍ ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT RAMON ESTALELLA TRILLA A LA NOTARIA DE LLUÍS RUFASTA BANÚS, A BARCELONA
 
 1  2  3  4
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya