Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 7 documents
CASINO LA CONSTÀNCIA > Comptabilitat > Crèdit i endeutament
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-356 CARTA DE PAGAMENT CONFORME JOAN PRATS BUSQUETS HA REBUT 1.625 PTES DEL SEU PARE, JOSEP PRATS CACÀS, EN CONCEPTE DE LLEGÍTIMA DE LA SEVA DIFUNTA MARE, PETRONA BUSQUETS MOLINAS 1889, setembre, 12
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0058]. INCLOU UNA ESCRIPTURA NOTARIAL DE PODERS ATORGADA EL 4 D'ABRIL DE 1889 DES DE L'HAVANA PER JOAN PRATS A FAVOR FERRAN GISPERT ROMAGUERA, COMERCIANT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, PER TAL QUE PUGUI ACTUAR EN NOM SEU. ESCRIPTURA AUT ...
 
AMSFG540-50-T2-358 CARTA DE PAGAMENT DE 1.750 PTES SIGNADA PELS TUTORS DEL MENOR TEODOSI LLOR FRAGINALS, FILL DEL DIFUNT JOSEP LLOR SALA, A FAVOR DEL CASINO LA CONSTÀNCIA 1889, abril, 25
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0039]. LA QUANTITAT ENTREGADA CORRESPON AL PRÉSTEC EFECTUAT EL 1867 PER JOSEP LLOR SALA A RAFAEL BAS NOALLAS. EL CASINO INTERVÉ PER SUBROGACIÓ DEL DEUTE, EN HAVER COMPRAT LA CASA DEL PORTALET NÚM. 6 QUE EL DIT RAFAEL BAS HAVIA HIPO ...
 
AMSFG540-50-T2-369 LLIBRE DE PAGAMENT DE CUPONS I AMORTITZACIÓ DE L'EMPRÈSTIT DE 1.200 OBLIGACIONS DE DEUTE QUE EL CASINO LA CONSTÀNCIA VA EMETRE L'ANY 1888 PER A FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L'ENTITAT 1889 - 1927
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0104]
 
AMSFG540-50-T2-371 LLIBRE REGISTRE DE COMPRADORS D'OBLIGACIONS DE L'EMPRÈSTIT QUE HA EMÈS EL CASINO PER A FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU EDIFICI PER A L'ENTITAT [1888 - 1889]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0106]. ÍNDEX DE SUBSCRIPTORS. EL DARRER FULL ESCRIT CONTÉ EXTRACTE COMPTABLE D'INGRESSOS I DESPESES
 
AMSFG540-50-T2-372 LLIBRES DE MATRIU I FULLS DE CUPONS DE L'EMPRÈSTIT DE 1.200 OBLIGACIONS DE DEUTE EMESES PEL CASINO LA CONSTÀNCIA PER A FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L'ENTITAT 1888, setembre, 15 / [1926]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0110]. LES OBLIGACIONS S'EMETEN EL 15 DE SETMBRE DE 1888. ELS FULLS DE CUPONS, QUE ESTAN SOLTS, CORRESPONEN A LES OBLIGACIONS PAGADES PEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA, SUCCESSORA DE L'ENTITAT, EN DATES NO ESMENTADES QUE CAL DEDUIR COM ...
 
 1  2
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya