Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 12 documents
Comptabilitat > Activitat professional i econòmica > FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-96 CARTA DE PAGAMENT D'ISABEL RIBAS CALZADA, ESPOSA DE JOAQUIM MACIÀ, BLANQUER, A FAVOR DE JOSEP RIBAS, NEGOCIANT, PARE I SOGRE RESPECTIVAMENT, TOTS TRES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, CONFORME HA REBUT 800 LLIURES EN CONCEPTE DE LLEGÍTIMA I D'ALTRES DONACIONS 1849, desembre, 20
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0009]
 
AMSFG540-42-T2-99 INSTÀNCIA DE JOSEP ANGLADA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RENDA PÚBLICA SOL·LICITANT LA DEROGACIÓ D'UN DIPÒSIT A BARCELONA PER RESULTAR MÉS CONVENIENT REBRE'N ELS INTERESSOS A LA SEU DE MADRID 1893, maig, 2
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0008]
 
AMSFG540-42-T2-100 LLIBRE COPIADOR DE CARTES DELS NEGOCIS COMERCIALS DE SILVESTRE ANGLADA, ENTRE ELLS DIVERSOS REALITZATS A CUBA 1872 - 1886
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0006]
 
AMSFG540-42-T2-102 LLIBRE DE COMPTES CORRENTS NÚMERO 1 DELS NEGOCIS COMERCIALS DE SILVESTRE ANGLADA CALZADA, ENTRE ELLS DIVERSOS REALITZATS A CUBA 1874 - 1877
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0004]
 
AMSFG540-42-T2-103 LLIBRE DE COMPTES DELS NEGOCIS COMERCIALS DE SILVESTRE ANGLADA CALZADA, ENTRE ELLS DIVERSOS REALITZATS A CUBA 1876 - 1877
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0005]. INUTILITZAT PER TRASPÀS DEL SEU CONTINGUT AL LLIBRE NÚM. 1, SEGONS S'ANOTÀ AL PRIMER FULL
 
 1  2  3
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya