Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 6 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns mobles > Adquisicions i cessions > Compravendes
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-86 ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA CAFETERA 1966 - 1967
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0194]
 
AMSFG540-50-T2-87 ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA CAFETERA I POSTERIOR REVENDA AL CONCESSIONARI DE LA CASA FABRICANT COM A CONSEQÜÈNCIA DEL SEU MAL FUNCIONAMENT 1958 - 1961
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0195]
 
AMSFG540-50-T2-88 ADQUISICIÓ I MANTENIMENT D'UNA MÀQUINA ENREGISTRADORA 1966 - 1972
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0193]
 
AMSFG540-50-T2-89 VENDA DE DIFERENTES OBJECTES DE VAIXELLA (PLATS, GOTS, TASSES...) REALITZADA PER JOSEP LLOVERAS VILA, CONSERGE DEL CASINO, A FAVOR DE L'ENTITAT, I EXTRACTE DELS COMPTES ENTRE AMBDUES PARTS 1954 - 1956
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0303]. INCLOU DIVERSOS REBUTS ASSOCIATS A LA VENDA
 
AMSFG540-50-T2-90 VENDA PERPÈTUA SIGNADA PER BONAVENTURA CRUZ FONT, TAPER, A FAVOR DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA DEL MOBILIARI I UTENSILIS EXISTENTS AL LOCAL D'AQUESTA ENTITAT, ELS QUALS HAVIEN ESTAT LLOGATS PRÈVIAMENT AL MATEIX VENEDOR 1895, maig, 24
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0017]. VENDA FORMALITZADA DAVANT JOAQUIM SALA MARTÍ, NOTARI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
 
 1  2
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya