Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 2 documents
CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns immobles > Adquisicions i cessions > Compravendes > Compravendes
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-107 VENDA DE L'EDIFICI DEL CASINO LA CONSTÀNCIA SIGNADA PER LA MATEIXA ENTITAT A FAVOR DE NARCÍS GIRBAU SERRA, BANQUER, ATESA LA RECLAMACIÓ QUE ELS HA FET CONFORME LI RETORNIN IMMEDIATAMENT UN IMPORT DE 23.224,94 PTES 1894, setembre, 4
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0061]. LA INTENCIONALITAT D'AQUESTA ESCRIPTURA NO QUEDA CLARA. PODRIA TRACTAR-SE D'UNA EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA DEL BANC DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DEL CASINO DE RETORNAR-LI UN DEUTE, O TAL VEGADA UNA OPERACIÓ DE SANEJAMENT ACORDADA ENTR ...
 
AMSFG540-50-T2-108 VENDA EN SUBHASTA PÚBLICA DELS MOBLES I OBJECTES EXISTENTS A L'EDIFICI DEL CASINO LA CONSTÀNCIA SIGNADA PER LA JUNTA LIQUIDADORA DE LA SOCIETAT A FAVOR DE BONAVENTURA CRUZ 1894, setembre, 11
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0062]. EL PREU DE VENDA ÉS DE 6.025 PTES, QUE SERVEIXEN PER A SALDAR GAIREBÉ LA TOTALITAT DEL DEUTE DE 6.050 PTES QUE EL CASINO TENIA AMB BONAVENTURA CRUZ ESCRIPTURA AUTORITZADA PER JOAQUIM AMETLLER, NOTARI DE SANT FELIU DE GUÍXOL
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya