Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 3 documents
Gestió dels béns immobles > Adquisicions i cessions > Compravendes > Compra de la casa del passeig dels Guíxols núm. 2 > NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-122 MANIFESTACIÓ DE CONCEPCIÓ TAPIS BOADA CONFORME EL SEU DIFUNT MARIT, SEBASTIÀ PLAJA, VA VENDRE EL 1876 DUES PLOMES D'AIGUA DE LA MINA DEL RIDAURA A ERNEST VIDAL CALZADA, DE BARCELONA, JOSEP BATET GRANÉS, DE SANT FELIU, I RAMON VIDAL BORDÀS, DE GARRIGUELLA 1877, juliol, 28
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0040]. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOAQUIM AMETLLER, NOTARI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
 
AMSFG540-50-T2-123 VENDA SIGNADA PELS CÒNJUGUES FRANCESC GREGORI SULÉ, COMERCIANT, I GERTRUDIS VIDAL PEDROLA, TOTS DOS VEÏNS DE FIGUERES, A FAVOR DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA, D'UNA CASA SITUADA AL PASSEIG DELS GUÍXOLS NÚM. 2 DOTADA DE MITJA PLOMA D'AIGUA DEL RIDAURA 1928, setembre, 27 - 28
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0081]. LA CASA VENUDA AFRONTA PER L'OEST AMB L'EDIFICI DEL CASINO LA CONSTÀNCIA. INCLOU PÒLISSA DE LA COMPANYIA D'AIGÜES POTABLES RECONEIXEMENT EL TRASPÀS DE LA MITJA PLOMA D'AIGUA A FAVOR DEL CASINO. ESCRIPTURA FORMALITZADA EL 28 ...
 
AMSFG540-50-T2-124 VENDA SIGNADA PER DOLORS VIDAL VILÀ, DE SANT FELIU, A FAVOR DELS CÒNJUGUES FRANCESC GREGORI SULÉ, COMERCIANT, I GERTRUDIS VIDAL PEDROLA, VEÏNS DE L'HAVANA (CUBA), D'UNA CASA SITUADA AL PASSEIG DELS GUÍXOLS NÚM. 2 DOTADA DE MITJA PLOMA D'AIGUA DEL RIDAURA 1921, desembre, 17 - 24
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0077]. LA CASA VENUDA AFRONTA PER L'OEST AMB L'EDIFICI DEL CASINO LA CONSTÀNCIA. LA VENEDORA ÉS ESPOSA DE SEBASTIÀ COLOM BORRELL, COMERCIANT DE SANT FELIU, SEGONS CONSTA A LA MATEIXA ESCRIPTURA. INCLOU PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE LA ...
 
 1
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya