Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 2 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns immobles > Adquisicions i cessions > Compravendes > Compra de la casa del carrer Sant Roc núm. 4
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-120 VENDA SIGNADA PER DOLORS ROMANÍ CARBÓ, VEÏNA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, A FAVOR DE JOAN LAFARGA FORNELLS, DAURADOR DE BARCELONA, D'UNA CASA SITUADA AL CARRER SANT ROC NÚM. 4 1898, gener, 10
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0076]. LA CASA VENUDA AFRONTA PER L'OEST AMB L'EDIFICI DEL CASINO LA CONSTÀNCIA. LA VENEDORA ÉS ESPOSA DE PERE BUSQUETS OLIVER, PESCADOR DE SANT FELIU, SEGONS CONSTA A LA MATEIXA ESCRIPTURA. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOAQUIM A ...
 
AMSFG540-50-T2-121 VENDA SIGNADA PER RAFAEL CASTELLÓ MORERA, TAPER, A FAVOR DE DOLORS ROMANÍ CARBÓ, TOTS DOS DE SANT FELIU, D'UNA CASA DEL CARRER SANT ROC NÚM. 4 1889, febrer, 25
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0056]. LA CASA VENUDA AFRONTA PER L'OEST AMB L'EDIFICI DEL CASINO LA CONSTÀNCIA. LA COMPRADORA ÉS ESPOSA DE PERE BUSQUETS OLIVER, MARINER DE SANT FELIU, SEGONS CONSTA A LA MATEIXA ESCRIPTURA. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOAQUIM ...
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya