Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 4 documents
CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns immobles > Adquisicions i cessions > Compravendes > Compra de la casa del carrer Sant Roc núm. 2
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-116 CARTA DE PAGAMENT CONFORME JOSEP PRATS CACÀS HA REBUT 1.000 PTES DE LA SEVA ESPOSA ANNA MALARET PASCUAL EN CONCEPTE DEL SEU DOT, I CONSTITUCIÓ D'HIPOTECA DOTAL QUE FA L'ESMENTAT PRATS SOBRE UNA CASA DEL CARRER SANT ROC NÚM. 2 1878, gener,14
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0042]. JOSEP PRATS EFECTUA LA HIPOTECA EN GARANTIA, PER SI FOS NECESSARI, DE RESTITUCIÓ DEL DOT A LA SEVA ESPOSA. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOAQUIM AMETLLER, NOTARI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
 
AMSFG540-50-T2-117 CARTA DE PAGAMENT DE 250 PTES SIGNADA PER JOSEP PRATS CACÀS, MARINER, A FAVOR DEL CASINO LA CONSTÀNCIA EN CONCEPTE D'ARRES PER LA VENDA QUE FA A L'ENTITAT D'UNA CASA DEL CARRER SANT ROC NÚM. 2 1888, juny, 4
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0046]
 
AMSFG540-50-T2-118 CERTIFICAT DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DEL PARTIT DE LA BISBAL EMÈS A INSTÀNCIA DE JOSEP PRATS CACÀS DE LES CÀRREGUES EXISTENTS A LA CASA QUE POSSEEIX AL CARRER SANT ROC NÚM. 2 DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 1888, juliol, 21 - 26
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0048]
 
AMSFG540-50-T2-119 NOTA DE LES CÀRREGUES HIPOTECÀRIES QUE EXISTEIXEN SOBRE UNA CASA DE LA RAMBLA DEL PORTALET NÚM. 6 PROPIETAT DE CRISTINA BAS NOALLAS, I SOBRE UNA CASA DEL CARRER SANT ROC NÚM. 2 QUE PERTANY A JOSEP PRATS CACÀS [1886 - 1888]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0041]
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya