Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 7 documents
CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns immobles > Adquisicions i cessions > Compravendes > Compra de la casa de la rambla del Portalet núm. 6
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-109 CARTA DE PAGAMENT DE 10.000 PTES SIGNADA PER CRISTINA BAS NOALLAS A FAVOR DEL CASINO LA CONSTÀNCIA EN CONCEPTE DE PART DEL PREU D'UNA CASA DE LA RAMBLA DEL PORTALET NÚM. 6 QUE L'ESMENTADA CRISTINA BAS VA VENDRE A L'ENTITAT 1891, setembre, 24
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0059]. EL PREU TOTAL DE VENDA DE LA CASA, SEGONS FIGURA A LA MATEIXA ESCRIPTURA, ÉS DE 17.000 PTES ESCRIPTURA AUTORITZADA DAVANT JOAQUIM SALA MARTÍ, NOTARI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
 
AMSFG540-50-T2-110 CARTA DE PAGAMENT DE 3.000 PTES SIGNADA PER JOSEP VILADEVALL BOSCH, TAPER, A FAVOR DEL CASINO LA CONSTÀNCIA EN CORRESPONDÈNCIA A LA MATEIXA QUANTITAT QUE L'ESMENTAT VILADEVALL PRESTÀ A CRISTINA BAS NOALLAS L'ANY 1886 1888, setembre, 15
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0052]. EL PAGAMENT DE LES 3.000 PTES ES FA COM A PART DE LES 7.000 PTES DEL PREU DE LA VENDA QUE CRISTINA BAS HA FET AL CASINO D'UNA CASA DE LA RAMBLA DEL PORTALET NÚM. 6
 
AMSFG540-50-T2-111 CARTA DE PAGAMENT DE 750 PTES SIGNADA PER CRISTINA BAS NOALLAS A FAVOR DEL CASINO LA CONSTÀNCIA EN CONCEPTE D'ARRES PER LA VENDA QUE FA A L'ENTITAT D'UNA CASA DE LA RAMBLA DEL PORTALET NÚM. 6 1888, juny, 4
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0047]. EL PREU TOTAL DE VENDA DE LA CASA, SEGONS FIGURA A LA MATEIXA ESCRIPTURA, ÉS DE 17.000 PTES
 
AMSFG540-50-T2-112 CERTIFICAT DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DEL PARTIT DE LA BISBAL EMÈS A INSTÀNCIA DE CRISTINA BAS NOALLAS DE LES CÀRREGUES EXISTENTS A LA CASA QUE POSSEEIX A LA RAMBLA DEL PORTALET NÚM. 6 DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 1888, juliol, 21
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0049]
 
AMSFG540-50-T2-113 DEBITORI O RECONEIXEMENT DE DEUTE DE 3.000 PTES SIGNAT PER CRISTINA BAS NOALLAS A FAVOR DE JOSEP VILADEVALL BOSCH, TAPER, TOTS DOS DE SANT FELIU 1886, juliol, 17
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0045]. EN GARANTIA DEL RETORN DEL PRÈSTEC, CRISTINA BAS HIPOTECA UNA CASA DE LA RAMBLA DEL PORTALET NÚM. 6 QUE TÉ EN PROPIETAT COM A HEREVA DEL SEU DIFUNT GERMÀ RAFAEL BAS NOALLAS. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOAQUIM AMETLLER, ...
 
 1  2
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya