Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 6 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Constitució i govern > Correspondència i circulars > Circulars
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-43 ANUNCIS ALS SOCIS DE LA CELEBRACIÓ DE BALLS, CONCERTS I ALTRES ACTIVITATS LÚDIQUES 1948 - 1960
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0227]. ES TRACTA DE FULLS INDIVIDUALS MECANOGRAFIATS EN QUÈ LA JUNTA DEL CASINO INFORMA DE LA DATA DEL BALL/CONCERT I EL NOM DE L'ORQUESTRA/INTÈRPRET. CONTÉ, DE FORMA MOLT AÏLLADA, EL PROGRAMA IMPRÈS D'ALGUN D'AQUESTS ACTES
 
AMSFG540-50-T2-44 ANUNCIS ALS SOCIS DE LA CELEBRACIÓ DE BALLS, CONCERTS I ALTRES ACTIVITATS LÚDIQUES 1960 - 1971
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0228]. ES TRACTA DE FULLS INDIVIDUALS MECANOGRAFIATS EN QUÈ LA JUNTA DEL CASINO INFORMA DE LA DATA DEL BALL/CONCERT I EL NOM DE L'ORQUESTRA/INTÈRPRET. CONTÉ, DE FORMA MOLT AÏLLADA, EL PROGRAMA IMPRÈS D'ALGUN D'AQUESTS ACTES
 
AMSFG540-50-T2-45 CIRCULAR DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CASINO EXPOSANT ALS SOCIS LA PROPOSTA ACORDADA EN RELACIÓ AL FUNCIONAMENT I L'ADMINISTRACIÓ DE LA CONSERGERIA (BAR - CAFÈ) DE L'ENTITAT I EL SEU MAGATZEM D'EXISTÈNCIES 1927, octubre, 7
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0372]
 
AMSFG540-50-T2-46 CONVOCATÒRIES I ANUNCIS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CASINO ALS SOCIS DE L'ENTITAT 1939 - 1947
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0231]. ES TRACTA DE FULLS MECANOGRAFIATS EN QUÈ S'INFORMA D'AFERS DIVERSOS DE FUNCIONAMENT INTERN DE L'ENTITAT I D'INTERÈS PER ALS SOCIS, PER EXEMPLE CONVOCATÒRIES DE REUNIONS, HORARIS I PREUS DEL BAR - CAFÈ, CELEBRACIÓ DE BALLS I ...
 
AMSFG540-50-T2-47 CONVOCATÒRIES I ANUNCIS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CASINO ALS SOCIS DE L'ENTITAT 1936 / 1939
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0230]. ES TRACTA DE FULLS MECANOGRAFIATS EN QUÈ S'INFORMA D'AFERS DIVERSOS DE FUNCIONAMENT INTERN DE L'ENTITAT I D'INTERÈS PER ALS SOCIS, PER EXEMPLE CONVOCATÒRIES DE REUNIONS, HORARIS I PREUS DEL BAR - CAFÈ, CELEBRACIÓ DE BALLS I ...
 
 1  2
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya