Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 2 documents
JULIÀ BOHIGAS CANADELL > Activitat social i política > Marmessoria testamentària de Llúcia Pou > Assumptes judicials
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-94 DOCUMENTACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ I, POSTERIORMENT, DE MAJOR QUANTIA, INSTAT PER ENRIC FONTLLADOSA CONTRA ELS HEREUS DE CONFIANÇA DE LLÚCIA POU BAREA, EN RECLAMACIÓ DEL PAGAMENT DE L'IMPORT DELS SERVEIS MÈDICS PRESTATS A LA SRA. POU 1928 - 1931
  CONTÉ SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE, LLISTA DE TESTIMONIS I DECLARACIÓ D'ALGUN D'ELLS, NOTES I RELACIÓ D'ANTECEDENTS DEL CAS, PROVIDÈNCIA DEL JUTGE I CORRESPONDÈNCIA AMB MANUEL NADAL GRUART, PROCURADOR DELS TRIBUNALS
 
AMSFG540-42-T2-95 SOL·LICITUD D'ANTONI LLADÓ VIDAL, METGE, DE CELEBRACIÓ D'ACTE DE CONCILIACIÓ AMB ELS MARMESSORS DE LLÚCIA POU BAREA EN RECLAMACIÓ DE PAGAMENT D'UN DEUTE PER LES VISITES QUE REALITZÀ A LA SRA. POU DURANT LA SEVA DARRERA MALALTIA 1927
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0045]
 
 1
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya