Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 3 documents
CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns immobles > Adquisicions i cessions > Arrendaments
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-103 ARRENDAMENT FET PER MARIA SIBILS ESTRADA, PROPIETÀRIA, AL CASINO LA CONSTÀNCIA DEL PRIMER PIS DE LA CASA DEL CARRER SANT DOMÈNEC NÚM. 3 (ON EXISTEIX UNA PORTA D'ENTRADA I SORTIDA) I DEL PRIMER PIS DE LA CASA CONTIGUA, SITUADA AL PASSEIG DEL MAR NÚM. 9 1879, gener, 7
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0043]. MARIA SIBILS ÉS VÍDUA DE MELCIOR PETIT. ENTRE ELS PACTES ESTABLERTS S'ACORDA QUE MARIA SIBILS MANTINGUI A FAVOR SEU LA CONSERGERIA DEL CASINO, LOCALITZADA ALS BAIXOS DELS PISOS ARRENDATS. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOSEP ...
 
AMSFG540-50-T2-104 ARRENDAMENT FET PER MARIA SIBILS ESTRADA, VÍDUA, AL CASINO LA CONSTÀNCIA DEL PRIMER I SEGON PIS DE LA CASA DEL CARRER SANT DOMÈNEC NÚM. 3 I DEL PRIMER PIS DE LA CASA CONTIGUA, SITUADA AL PASSEIG DEL MAR NÚM. 9 1883, gener, 3
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0044]. ENTRE ELS PACTES ESTABLERTS S'ACORDA QUE MARIA SIBILS MANTINGUI A FAVOR SEU LA CONSERGERIA DEL CASINO, LOCALITZADA ALS BAIXOS DELS PISOS ARRENDATS
 
AMSFG540-50-T2-106 CONVENI ENTRE MARIA SIBILS ESTRADA, VÍDUA, I EL CASINO LA CONSTÀNCIA PER LES DESAVINENCES SORGIDES EN RELACIÓ A DOS PISOS QUE PERTANYEN A L'ESMENTADA MARIA SIBILS I QUE TÉ ARRENDATS A L'ENTITAT COM A SEU SOCIAL 1889, febrer, 27
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0057]. ES TRACTA D'UN PRIMER PIS DEL PASSEIG DEL MAR NÚM. 9, I D'UN PRIMER I SEGON PIS D'UNA ALTRA CASA DEL CARRER SANT DOMÈNEC NÚM. 3, ARRENDATS L'ANY 1883. HI HA DOS EXEMPLARS DE L'ESCRIPTURA. ESCRIPTURA FORMALITZADA DAVANT JOAQU ...
 
 1
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya