Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 17 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Constitució i govern > Arrendament de la consergeria
Pàgina 1/4

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-65 ARRENDAMENT DE LA CONSERGERIA (BAR - CAFÈ) DEL CASINO A FAVOR DE JOSEP LLOVERAS VILA. RENÚNCIA DEL CÀRREC DE CONSERGE. RECLAMACIÓ DE MENSUALITATS ENDARRERIDES 1962 - 1965
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0181]. CONTÉ, ENTRE D'ALTRES, SUBHASTA I CONTRACTE D'ARRENDAMENT I INVENTARI DEL MATERIAL DE LA CONSERGERIA. ACCÉS RESTRINGIT.
 
AMSFG540-50-T2-66 ARRENDAMENT PER UN TERMINI DE CINC ANYS DE LA CONSERGERIA (BAR - CAFÈ) DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA A FAVOR D'ANDREU GUASCH GORDIS, AMB EL DRET A SUBMINISTRAR BEGUDES AL MATEIX LOCAL 1905, novembre, 1
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0020]
 
AMSFG540-50-T2-67 ARRENDAMENT PER UN TERMINI DE CINC ANYS DE LA CONSERGERIA (BAR - CAFÈ) DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA A FAVOR D'ÀNGEL LÓPEZ ESTEVA, VEÍ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, AMB EL DRET A SUBMINISTRAR BEGUDES AL MATEIX LOCAL 1904, abril, 30
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0021]
 
AMSFG540-50-T2-68 CARTELL IMPRÈS DE GRAN FORMAT AMB EL PLEC DE CONDICIONS PER A L'ARRENDAMENT DE LA CONSERGERIA (BAR - CAFÈ) DEL CASINO [1900 - 1940]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0326]. ES TRACTA D'UN IMPRÈS AMB ALGUNS CAMPS EN BLANC QUE CAL PERSONALITZAR ESCRIVINT-LOS A MÀ. CARTELL PENSAT PER A SER PENJAT EN LLOCS PÚBLICS
 
AMSFG540-50-T2-69 CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA CONSERGERIA DEL CASINO A FAVOR DE MANUEL REDONDO MARTÍNEZ; REBUTS I DADES COMPTABLES DEL LLOGUER; DESESTIMACIÓ DEL CONSERGE A LA PROPOSTA DE LA JUNTA D'ASSUMIR DIVERSES DESPESES A CANVI DE L'AUGMENT DEL PREU DE LES BEGUDES 1973 - 1976
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0437]
 
 1  2  3  4
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya