Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 3 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels associats > Altes i baixes de socis
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-382 RELACIÓ DE BAIXES DE SOCIS DE L'ENTITAT 1964
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0402]
 
AMSFG540-50-T2-383 RELACIONS DE SOCIS QUE QUEDEN EXPULSATS DE L'ENTITAT PER IMPAGAMENT DE LES QUOTES EXTRAORDINÀRIES DE NADAL I/O FESTA MAJOR DE L'ANY 1968 1969
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0401]. INCLOU UNA CARTA ANNEXADA, SENSE DATA, D'UN SOCI DE L'ENTITAT QUEIXANT-SE DE L'ACTITUD INAPROPIADA D'UN ALTRE SOCI
 
AMSFG540-50-T2-384 SOL·LICITUDS INDIVIDUALS D'INGRÉS COM A SOCI DEL CASINO O BÉ D'ACOLLIMENT A LA QUOTA ESPECIAL DE JUBILAT 1965 - 1971
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0252]. CADA FULL CONTÉ ELS NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT, L'EDAT / DATA DE NAIXEMENT, EL DOMICILI I LA PROFESSIÓ. EN EL CAS DE SOL·LICITUDS D'INGRÉS COM A NOU SOCI TAMBÉ CONSTA EL NOM O SIGNATURA DE DOS SOCIS AVALADORS
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya