Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 15 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Constitució i govern > Actes dels òrgans de govern
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-10 ACTES DELS ÒRGANS DE DECISIÓ DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (JUNTA DE GOVERN, JUNTA QUALIFICADORA I JUNTA GENERAL) 1929, desembre, 20 - 27
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0009]. ES TRACTA DE DOS FULLS ARRENCATS DEL CORRESPONENT LLIBRE D'ACTES, EL QUAL NO S'HA CONSERVAT
 
AMSFG540-50-T2-11 EXTRACTE D'ACTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CASINO I DOCUMENTACIÓ DE SUPORT DELS TEMES TRACTATS A LES ESMENTADES ACTES O REFERENTS A LA GESTIÓ I LES ACTIVITATS DE L'ENTITAT 1972 - 1976
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0441]. APLEGA UN CONJUNT HETEROGENI DE DOCUMENTACIÓ. NO HI HA ACTES DE TOTS ELS ANYS.
 
AMSFG540-50-T2-12 EXTRACTE I DOCUMENTACIÓ ANNEXA DE L'ACTA DE LA REUNIÓ GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA, CELEBRADA EL 23 D'OCTUBRE 1965
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0182]. S'HI TRACTEN EL SEGÜENTS TEMES: REFORMA DE LA SALA DE BALL, ARRENDAMENT DE LA CONSERGERIA, I REFORMA DE LA QUOTA MENSUAL I AUTORITZACIÓ A LA JUNTA PER DEMANAR UN PRÈSTEC
 
AMSFG540-50-T2-13 LLIBRE D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1940, abril, 8 - 1944, octubre, 8
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0011]
 
AMSFG540-50-T2-14 LLIBRE D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1944, novembre, 7 - 1958, juliol, 2
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0012]
 
 1  2  3
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya