Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 9 documents
JULIÀ BOHIGAS CANADELL > Activitat social i política > Tutela i administració dels béns de Filomena Pou > Acreditació civil
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-53 ACTA NÚM. 4 DEL CONSELL DE FAMÍLIA DE LA INCAPACITADA FILOMENA POU BAREA EN QUÈ ES RENOVA L'AUTORITZACIÓ A LLÚCIA POU BAREA, VÍDUA PERDRIEUX, PER A PODER SEGUIR ADMINISTRANT ELS BÉNS I RENDES DE LA SEVA GERMANA 1925
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0037]
 
AMSFG540-42-T2-54 ARBRE GENEALÒGIC PRESENTAT PEL SR. N. VIDAL PEL QUAL ES DEMOSTRA QUE MARIA PARÉS POU TÉ DRET, COM A PARENTA DE QUART GRAU, SOBRE L'HERÈNCIA DE JERONI POU MIR 1925
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0029]
 
AMSFG540-42-T2-55 CERTIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE JULIÀ BOHIGAS CANADELL COM A ADMINISTRADOR JUDICIAL DELS BÉNS DE FILOMENA POU BAREA, MORTA ABINTESTAT, I RELACIÓ DELS BÉNS DEIXATS PER L'ESMENTADA DIFUNTA 1940
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0026]
 
AMSFG540-42-T2-56 CERTIFICAT DE L'ACORD DEL CONSELL DE FAMÍLIA DE LA INCAPACITADA FILOMENA POU BAREA PEL QUAL ES NOMENA COM A TUTOR SEU A JULIÀ BOHIGAS CANADELL 1925, setembre, 25
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0024]
 
AMSFG540-42-T2-57 CERTIFICAT DE L'ACTE JUDICIAL DE DECLARACIÓ D'HEREUS DELS BÉNS DE FILOMENA POU BAREA, MORTA ABINTESTAT I SENSE DESCENDÈNCIA, A FAVOR DELS SEUS COSINS GERMANS 1940
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0026]
 
 1  2
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya