Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ACAE
Contingut: Capmany
Dates extremes Des de:1300 fins a:1600
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-303 / Molí d'en Polit de Vilanant

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses
D'aquest fons s'han trobat 15 documents
Documents sense classificar
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
ACAE110-303-T2-8 Àngela, en primeres núpcies esposa de Martí Riera, pagès de Capmany, i filla legítima i natural d'Antoni Ferreró, del mateix lloc i de Francesca, signa capítols per casar-se amb Bernat Llorenç, treballador francès resident a Capmany. 1591
  ACTUM: Figueres, 1591.
NOTARI: Gaspar Vilar, notari públic de Figueres.
MIDES: 27,2 x 32 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Marge lateral dret molt malmès.
 
ACAE110-303-T2-1 Aniol ..ell, del lloc de Cantallops reconeix haver rebut de Martí Riera, pagès de Capmany i cunyat seu, 20 sous en moneda de Barcelona que són part de les 11 lliures que havia de pagar-li en concepte de dot matrimonial. 1569
  ACTUM: Figueres, 18 d'octubre de 1569.
NOTARI: Pere Piquer, per autoritat reial, notari públic de la vila i batllia de Figueres.
MIDES: 31,5 x 11,5 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
ACAE110-303-T2-22 Antic Llauró, Martí Riera, Joan Joher i Joan Llauró, tots pagesos i senyors útils de masos de Capmany, reconeixen haver rebut dels pabordes i administradors de la confraria de Santa Maria de l'església de Sant Pere de Navata, vulgarment anomenada 1572
  "dels Estrangers" 50 lliures per raó de la liquidació d'un censal.
ACTUM: Navata, 8 de juny de 1572.
NOTARI: Antoni Corts, per l'autoritat de vescomte de Rocabertí, notari públic.
MIDES: 30 x 80 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
ACAE110-303-T2-10 Bartomeu Prat, oriünd de la parròquia de Capmany i fill del difunt Joan Prat, reconeix haver rebut de Martí Riera, fill del difunt Joan Riera de Capmany 6 ducats d'or, equivalents a 7 lliures i 4 de la compravenda del mas Prat, de Capmany. 1562
  ACTUM: Figueres, 24 d'agost de 1562.
NOTARI:Jaume Quintana, oriünd de Figueres però habitant de la vila de Besalú, diòcesi de Girona, per autoritat reial, notari de tot Catalunya, comtats de Roseelà i Cerdanya.
MIDES: 27,5 x 32 cms.
SUPORT: pergam ...
 
ACAE110-303-T2-16 Dalmau Pont, pieter del monestir de Vilabertran, concedeix a Bernat Andreu una reducció de censos sobre la masada de [n'Andreu], de Capmany. De 14 mitgeres d'ordi [vacat] i de 30 sous que s'havien de pagar anualment el dia de Sant Miquel de setembre 1492
  queden rebaixats a 27, amb la condició que l'emfiteuta repari la casa del mas que estava molt malmesa.
ACTUM: Cor del monestir de Santa Maria de Vilabertran, 22 de setembre de 1492.
NOTARI: Macari Figueres, per autoritat reial, notari per tot Catalun ...
 
 1  2  3
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya