Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 3 documents
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ > Identificació i acreditacions > Patrimoni
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-3 CARTA D'ARSENI GIRBAU A JULIÀ BOHIGAS COMUNICANT-LI LA SEVA DECISIÓ DE MANTENIR L'ARRENDAMENT DE LA CASA QUE L'ESPOSA DE BOHIGAS TÉ AL CARRER CAIMÓ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 1914, novembre, 20
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0015]
 
AMSFG540-42-T2-4 TESTAMENT DE JOAQUIM MASIÀ MATAS, PROPIETARI I VEÍ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, FILL DELS CÒNJUGUES DIFUNTS MIQUEL MASIÀ I SERAFINA MATAS 1873, juliol, 23
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0010]
 
AMSFG540-42-T2-5 TESTAMENT DE SILVESTRE ANGLADA CALZADA, PROPIETARI, NATURAL I VEÍ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 1873, novembre, 9 / 1883, setembre, 6
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0007]. CÒPIA DE L'ESCRIPTURA ORIGINAL REALITZADA PEL MATEIX NOTARI EL 6 DE SETEMBRE DE 1883
 
 1
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya