Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ACAE
Contingut: Capmany
Dates extremes Des de:1300 fins a:1600
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-303 / Molí d'en Polit de Vilanant

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses
D'aquest fons s'han trobat 15 documents
Documents sense classificar
Pàgina 2/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
ACAE110-303-T2-9 Ponç de Clusa, donzell de Capmany, ven a Pere Andreu, del mateix lloc, una terra al paratge anomenat "es Torrent" pel preu de 20 sous barcelonesos; el venedor es reserva el domini directe sobre la terra. 1416
  ACTUM: Castell de Capmany, 1416.
NOTARI: Narcís Genís, per l'autoritat de Ponç de Clusa, donzell de Capmany.
MIDES: 27 x 27 cms, encara que els marges laterals presenten pèrdua del suport documental.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Pèrdua de bo ...
 
ACAE110-303-T2-10 Bartomeu Prat, oriünd de la parròquia de Capmany i fill del difunt Joan Prat, reconeix haver rebut de Martí Riera, fill del difunt Joan Riera de Capmany 6 ducats d'or, equivalents a 7 lliures i 4 de la compravenda del mas Prat, de Capmany. 1562
  ACTUM: Figueres, 24 d'agost de 1562.
NOTARI:Jaume Quintana, oriünd de Figueres però habitant de la vila de Besalú, diòcesi de Girona, per autoritat reial, notari de tot Catalunya, comtats de Roseelà i Cerdanya.
MIDES: 27,5 x 32 cms.
SUPORT: pergam ...
 
ACAE110-303-T2-12 Pere Prat, barber, oriünd del castell de Capmany i aleshores resident a la ciutat de Girona, fill del difunt Joan Prat, del mateix lloc, ven a Joan Riera de Capmany tota l'heretat anomenada de n'Andreu, de Capmany amb totes les seves terres, honors i 1545
  possessions per una quantitat no llegible de moneda de Barcelona.
ACTUM: Peralada, 10 d'octubre de 1545.
NOTARI: Joan Domènec, per autoritat del vescomte de Rocabertí, notari públic de Peralada.
MIDES: 30,5 x 31,8 cms
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: l ...
 
ACAE110-303-T2-15 Pere Mata, de la parròquia del castell de Capmany, reconeix haver rebut de Pere Andreu, sogre seu, 35 lliures melgoreses que són part de les 50 lliures de la mateixa moneda que havia de rebre en concepte de dot matrimonial amb motiu del casament de 1415
  Pere Mata amb Elisenda, filla de Pere Andreu .
ACTUM: Castell de Capmany, 22 d'octubre de 1415.
NOTARI: Guillem Ponç per l'autoritat del noble Ponç sa Clusa de Capmany.
MIDES: 34,5 x 37,8 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.

El segon pergamí ...
 
ACAE110-303-T2-16 Dalmau Pont, pieter del monestir de Vilabertran, concedeix a Bernat Andreu una reducció de censos sobre la masada de [n'Andreu], de Capmany. De 14 mitgeres d'ordi [vacat] i de 30 sous que s'havien de pagar anualment el dia de Sant Miquel de setembre 1492
  queden rebaixats a 27, amb la condició que l'emfiteuta repari la casa del mas que estava molt malmesa.
ACTUM: Cor del monestir de Santa Maria de Vilabertran, 22 de setembre de 1492.
NOTARI: Macari Figueres, per autoritat reial, notari per tot Catalun ...
 
 1  2  3
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya