Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ACAE
Contingut: Capmany
Dates extremes Des de:1300 fins a:1600
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-303 / Molí d'en Polit de Vilanant

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses
D'aquest fons s'han trobat 15 documents
Documents sense classificar
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
ACAE110-303-T2-2 Ramon Arniscle, de Capmany ven a Joan Ca... una peça de terra situada a la Vila d'Amunt de l'esmentat lloc, pel preu de 66 sous melgoresos; quedava salvat el domini directe del monestir de Santa Maria de Vilabertran sobre aquesta terra. 1341
  ACTUM: 27 de gener de 1341.
NOTARI: Ramon Massot, notari públic de Capmany.
MIDES: 28,2 x 15 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
ACAE110-303-T2-4 Pagament de 55 sous, però no es pot llegir el concepte pel qual es paguen 1400-1499
  ACTUM: Lletra del segle XV.
NOTARI: Guillem de Puig, notari del castell de Capmany.
MIDES: 29 x 16 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Pergamí dificilment llegible.
 
ACAE110-303-T2-20 Pere Llongart, de Capmany, ven a Pere Salada, del mateix lloc, una casa a l'esmentada població, a la Vila d'Amunt, pel preu de 80 sous melgoresos; quedava salvat el domini directe del pieter del monestir de Santa Maria de Vilabertran sobre l'immoble. 1360, 1406
  ACTUM: Capmany, 23 de juliol de 1360
NOTARI: Castelló Agustí, per l'autoritat del noble Bernat de Clusa.


2n PERGAMÍ - Pere Salada, de Capmany, ven a Pere Andreu, del mateix lloc un casal amb un hort contigu situat en aquesta població, a ...
 
ACAE110-303-T2-15 Pere Mata, de la parròquia del castell de Capmany, reconeix haver rebut de Pere Andreu, sogre seu, 35 lliures melgoreses que són part de les 50 lliures de la mateixa moneda que havia de rebre en concepte de dot matrimonial amb motiu del casament de 1415
  Pere Mata amb Elisenda, filla de Pere Andreu .
ACTUM: Castell de Capmany, 22 d'octubre de 1415.
NOTARI: Guillem Ponç per l'autoritat del noble Ponç sa Clusa de Capmany.
MIDES: 34,5 x 37,8 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.

El segon pergamí ...
 
ACAE110-303-T2-9 Ponç de Clusa, donzell de Capmany, ven a Pere Andreu, del mateix lloc, una terra al paratge anomenat "es Torrent" pel preu de 20 sous barcelonesos; el venedor es reserva el domini directe sobre la terra. 1416
  ACTUM: Castell de Capmany, 1416.
NOTARI: Narcís Genís, per l'autoritat de Ponç de Clusa, donzell de Capmany.
MIDES: 27 x 27 cms, encara que els marges laterals presenten pèrdua del suport documental.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Pèrdua de bo ...
 
 1  2  3
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya