Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 2 documents
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-148 CONTRACTE ENTRE LA SOCIETAT CASINO LA CONSTÀNCIA I MANUEL CABARROCAS CRUZ PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DE NOVA PLANTA DESTINAT A CASINO ALS TERRENYS QUE L'ENTITAT POSSEEIX A LA RAMBLA DEL PORTALET 1888, octubre, 9 / 15
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0053]. LES CLÀUSULES ESTIPULEN LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI I DELS MATERIALS AMB QUÈ ES CONSTRUIRÀ. INCLOU NOTA DE LA BANCA ROMAGUERA I GIRBAU DE 15 D'OCTUBRE ONFORME L'ESMENTAT CABARROCAS HA CONSTITUÏT UN DIPÒSIT DE 2.500 PTE ...
 
AMSFG540-50-T2-152 LLICÈNCIA D'OBRES MUNICIPAL A FAVOR DEL CASINO LA CONSTÀNCIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DE NOVA PLANTA DESTINAT A CASINO ALS TERRENYS QUE L'ENTITAT POSSEEIX A LA RAMBLA DEL PORTALET 1888, octubre, 19
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0054]
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya