Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 7 documents
JULIÀ BOHIGAS CANADELL > Activitat social i política > Tutela i administració dels béns de Filomena Pou > Patrimoni
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-62 CERTIFICAT DE L'ACTA NÚM. 5 DEL CONSELL DE FAMÍLIA DE LA INCAPACITADA FILOMENA POU BAREA EN QUÈ ES DÓNA COMPTE DE LA MORT DE LA SEVA GERMANA LLÚCIA POU, VÍDUA PERDRIEUX, I S'INFORMA DE L'INICI DE L'INVENTARI DELS BÉNS DE L'ESMENTADA FILOMENA 1927
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0036]
 
AMSFG540-42-T2-63 COMUNICAT A JULIÀ BOHIGAS DE L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS CONCEDINT-LI PERMÍS, EN REPRESENTACIÓ DE FILOMENA POU BAREA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA CLAVEGUERA A LA CASA NÚM. 28 DEL CARRER CAYMÓ D'AQUESTA CIUTAT 1931
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0050]
 
AMSFG540-42-T2-64 DECLARACIÓ D'ENTREGA, PER DISPOSICIÓ TESTAMENTÀRIA DE LLÚCIA POU BAREA, DE LA MEITAT INDIVISA D'UNA CASA DE LA CARRETERA DE GIRONA, A SANT FELIU DE GUÍXOLS, A FAVOR DE LA SEVA GERMANA FILOMENA POU BAREA, I ACCEPTACIÓ QUE EN FA EL TUTOR JULIÀ CANADELL 1929, gener, 24
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0022]
 
AMSFG540-42-T2-65 DOCUMENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SUCCESSIÓ I DECLARACIÓ D'HEREUS LEGALS DELS BÉNS DE FILOMENA POU BAREA, MORTA ABINTESTAT I SENSE DESCENDÈNCIA 1936 / 1941
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0028]. CONTÉ: CORRESPONDÈNCIA, REBUTS DE LLOGUER I CONTRIBUCIÓ D'UNA CASA AL CARRER SANT DOMÈNEC DE SANT FELIU, REBUTS DE DESPESES DIVERSES I CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ DE LA DEFUNCIÓ DE FILOMENA POU BAREA AL REGISTRE CIVIL
 
AMSFG540-42-T2-66 INVENTARI DELS BÉNS, CRÈDITS, DÈBITS I RENDES PERTANYENTS A LA INCAPACITADA FILOMENA POU BAREA, VÍDUA D'USALL 1928 - 1929
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0025]
 
 1  2
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya