Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ACAE
Contingut: Capmany
Dates extremes Des de:1300 fins a:1600
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-303 / Molí d'en Polit de Vilanant

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses
D'aquest fons s'han trobat 15 documents
Documents sense classificar
Pàgina 3/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
ACAE110-303-T2-17 Nupcials entre Caterina, filla de Pere Barart, de Cantallops, i Ramon Andreu, fill de Pere Andreu, de Capmany on es fixa un dot matrimonial de 40 lliures barceloneses de tern. 1417
  ACTUM: Lloc de Cantallops, 9 de maig de 1417.
NOTARI: Pere Esteve.
MIDES: 38 x 47,5 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
ACAE110-303-T2-18 Joan Coma i la seva esposa Elionora vénen a [vacat] Andreu, del lloc de Capmany una peça de terra de 20 vessanes, situada a la parròquia de Sant Miquel de Solans (avui ermita de Santa Llúcia de la Jonquera), en el lloc anomenat Estany 1463
  pel preu de 12 florins de moneda . Quedava salvat el domini directe del vescomte de Rocabertí sobre la terra.
ACTUM: Peralada, 19 de [vacat] de 1463.
NOTARI: Joan Barrés, notari del vescomtat de Rocabertí.
MIDES: 43 x 30,2 cms.
SUPORT: pergamí.
...
 
ACAE110-303-T2-19 Pere Serra ven a Cília, esposa de Ramon [vacat] una terra situada a la parròquia de Santa Àgata de Capmany, en el lloc anomenat Ribera ("Riparia") pel preu de 25 sous melgoresos. 1450ca.
  ACTUM: Peralada, 2 d'abril de la segona meitat del segle XV.
NOTARI: Guillem de Puig, notari per autoritat del noble Ponç de Clusa.
MIDES: 32,5 x 57,3 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Presenta pèrdua del suport documental d'ambdós marges d ...
 
ACAE110-303-T2-20 Pere Llongart, de Capmany, ven a Pere Salada, del mateix lloc, una casa a l'esmentada població, a la Vila d'Amunt, pel preu de 80 sous melgoresos; quedava salvat el domini directe del pieter del monestir de Santa Maria de Vilabertran sobre l'immoble. 1360, 1406
  ACTUM: Capmany, 23 de juliol de 1360
NOTARI: Castelló Agustí, per l'autoritat del noble Bernat de Clusa.


2n PERGAMÍ - Pere Salada, de Capmany, ven a Pere Andreu, del mateix lloc un casal amb un hort contigu situat en aquesta població, a ...
 
ACAE110-303-T2-22 Antic Llauró, Martí Riera, Joan Joher i Joan Llauró, tots pagesos i senyors útils de masos de Capmany, reconeixen haver rebut dels pabordes i administradors de la confraria de Santa Maria de l'església de Sant Pere de Navata, vulgarment anomenada 1572
  "dels Estrangers" 50 lliures per raó de la liquidació d'un censal.
ACTUM: Navata, 8 de juny de 1572.
NOTARI: Antoni Corts, per l'autoritat de vescomte de Rocabertí, notari públic.
MIDES: 30 x 80 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
 1  2  3
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya