Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ACAE
Contingut: Capmany
Dates extremes Des de:1300 fins a:1600
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-303 / Molí d'en Polit de Vilanant

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses
D'aquest fons s'han trobat 15 documents
Documents sense classificar
Pàgina 3/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
ACAE110-303-T2-22 Antic Llauró, Martí Riera, Joan Joher i Joan Llauró, tots pagesos i senyors útils de masos de Capmany, reconeixen haver rebut dels pabordes i administradors de la confraria de Santa Maria de l'església de Sant Pere de Navata, vulgarment anomenada 1572
  "dels Estrangers" 50 lliures per raó de la liquidació d'un censal.
ACTUM: Navata, 8 de juny de 1572.
NOTARI: Antoni Corts, per l'autoritat de vescomte de Rocabertí, notari públic.
MIDES: 30 x 80 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
ACAE110-303-T2-4 Pagament de 55 sous, però no es pot llegir el concepte pel qual es paguen 1400-1499
  ACTUM: Lletra del segle XV.
NOTARI: Guillem de Puig, notari del castell de Capmany.
MIDES: 29 x 16 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Pergamí dificilment llegible.
 
ACAE110-303-T2-7 Joan Amar, prevere i beneficiat de la parròquia de Sant Jaume d'Espolla, signa àpoca a Bernat Andreu, de Capmany relacionada amb un censal. 1471
  ACTUM: Espolla, 20 de desembre de 1471.
NOTARI: Macari Figueres, notari públic dels castells de Sant Climent i d'Espolla.
MIDES: 39,5 x 17,8 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Dificultat de lectura.
 
ACAE110-303-T2-8 Àngela, en primeres núpcies esposa de Martí Riera, pagès de Capmany, i filla legítima i natural d'Antoni Ferreró, del mateix lloc i de Francesca, signa capítols per casar-se amb Bernat Llorenç, treballador francès resident a Capmany. 1591
  ACTUM: Figueres, 1591.
NOTARI: Gaspar Vilar, notari públic de Figueres.
MIDES: 27,2 x 32 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Marge lateral dret molt malmès.
 
ACAE110-303-T2-9 Ponç de Clusa, donzell de Capmany, ven a Pere Andreu, del mateix lloc, una terra al paratge anomenat "es Torrent" pel preu de 20 sous barcelonesos; el venedor es reserva el domini directe sobre la terra. 1416
  ACTUM: Castell de Capmany, 1416.
NOTARI: Narcís Genís, per l'autoritat de Ponç de Clusa, donzell de Capmany.
MIDES: 27 x 27 cms, encara que els marges laterals presenten pèrdua del suport documental.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Pèrdua de bo ...
 
 1  2  3
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya